صفحه اصلی > اخبار > محتوای
استقبال مشتریان خارج از کشور به کارخانه ما برای همکاری
- Oct 11, 2017 -

مشتری ژاپنی بازدید ما کارخانه و یاد گرفته که قدرت به تامین بهترین محصولات در بيست و دومين ماه مه 2017 داریم.

مدیر عامل Mr.Shao و Dr.Chen گرمی سرگرم و ابلاغ در مورد توانایی شرکت توسعه کارخانه فروش محصولات با آنها, بعد, تیم فروش ما راهنمای آنها را به وضعیت تولید و توانایی، محصولات با کیفیت و توانایی فنی.

به تازگی، مدیر کل شرکت ژاپنی بخش با شرکت بود، ما نیز ساخته شده بلند مدت همکاری تماس بگیرید.