صفحه اصلی > دانش > محتوای
Microcrystalline
- Sep 05, 2017 -

Microcrystalline کریستال است که از هزاران و ده ها هزار سلول در هر دانه ساخته شده است و تنها حدود ده ها تن از چرخه در جهت محور کریستال را تکرار شده است. سطح خاص microcrystalline بزرگ، خاصیت جذب سطحی و سطح فعالیت بسیار برجسته است. نتایج تجربی نشان می دهد که اوج پراش (یا پودر کریستال قوس پراش) آشکار گسترش و پراکندگی اندازه ذرات در است (100 ~ 2000) حدود x10-10 m از کریستال های microcrystalline، به نام که به صورت گذار از کریستال به آمورف بدن. مانند کربن سیاه و سفید تشکیل کریستال میکرو هزاران یا میلیون ها سلول های نوع 001 002 قله پراش در کربن سیاه و سفید پودر کریستال پراش خصوص منتشر هستند در حالی که 100 تا 110 پراش واضح تر است است که دوره نشان می دهد که جهت محور C است که بسیار کمتر از و ب محور و که دولت metastable microcrystalline است، هنگامی که آن را به حالت کریستالی تبدیل آن حرارت تبلور خاص را رها کنند.